NOTA PRAWNA

Niniejsza strona internetowa prowadzona jest przez Pierre Fabre Medicament Polska spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-762) przy ul. Belwederskiej 20/22 (dalej: „Pierre Fabre Medicament Polska”). Korzystanie ze strony powinno odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Nocie prawnej.

Strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny o kosmetykach dystrybuowanych przez Pierre Fabre Medicament Polska, oraz nie jest miejscem udzielania porad medycznych ani wymiany informacji na temat uzyskanych porad lekarskich czy skuteczności terapeutycznej. W tym zakresie rekomendujemy zasięgnięcie porady medycznej i konsultacje z lekarzem lub farmaceutą.

Informujemy, że działania niepożądane kosmetyków należy zgłaszać na adres e-mail: pharmacovigilance.poland@pierre-fabre.com.

Pobieranie materiałów udostępnianych na stronie internetowej, ich drukowanie, kopiowanie, czy wykorzystywanie w inny sposób dozwolone jest jedynie na własny, prywatny i niekomercyjny użytek odbiorców.

Materiały udostępniane na stronie internetowej, w tym prezentowane znaki towarowe, stanowiące zarejestrowane znaki towarowe, objęte są przedmiotem praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie ich w jakiekolwiek sposób możliwe jest jedynie za uprzednią pisemną zgodą Pierre Fabre Medicament Polska.

W przypadku wystąpienia podejrzenia wady jakościowej kosmetyku dystrybuowanego przez Pierre Fabre Medicament Polska należy udać się do miejsca jego zakupu, w celu złożenia reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego.

Informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej dostępne są w Polityce Prywatności.