POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1      Niniejsza polityka prywatności i polityka cookies („Polityka Prywatności”) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz używaniu plików cookies przez Pierre Fabre Medicament Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-762) przy ul. Belwederskiej 20/22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000010956, o kapitale zakładowym w wysokości: 1.200.000,00 zł, NIP: 521-310-80-66, REGON: 016376075, BDO: 000048491 („Spółka” lub „Pierre Fabre”), w związku z prowadzeniem przez Spółkę strony internetowej pod adresem www.elugel.pl

1.2       Spółka jest administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej, odwiedzających tę stronę („Użytkownicy”).

1.3       Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność, bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie „RODO”.

1.5       We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Użytkownikom praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy kontaktować się z wyznaczonym w Spółce Inspektorem Ochrony Danych („IOD”) Panem Pierre-André POIRIER, z którym można się skontaktować pod adresem: dpofr@pierre-fabre.com. Natomiast kontakt do zespołu IOD w Polsce jest możliwy pod adresem: odo.pfm@pierre-fabre.com.

1.6       Spółka może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, zgodnie z zasadami wyrażonymi w niniejszej Polityce Prywatności, jak również zgodnie z informacjami, które zostały przekazane Użytkownikom w chwili zbierania od nich danych osobowych.

1.7       W przypadku korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej przetwarzane mogą być dane osobowe zebrane za pomocą plików cookies, zgodnie z postanowieniami punktu 11 poniżej.

2. KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZA PIERRE FABRE

Spółka przetwarza dane osobowe Użytkowników strony internetowej, odwiedzających tę stronę.

3. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ PIERRE FABRE

W zależności od tego, z jakich usług korzystasz na naszej Stronie i jak skonfigurowane są ustawienia Twojego urządzenia (w szczególności w zakresie plików cookie i innych trackerów), dane osobowe, które Cię dotyczą (zwane dalej „Twoimi Danymi Osobowymi”) zbierane i przetwarzane przez Pierre Fabre obejmują:

Dane generowane przez Twoją przeglądarkę, zbierane automatycznie przez nasz serwer za pomocą „cookies i innych trackerów”:

Dane specyficzne dla odwiedzanych stron internetowych: nazwa domeny; data, godzina i czas trwania wizyty; strony, filmy, reklamy, na które kliknięto.

Dane, które są specyficzne dla Ciebie: Twój adres IP (lokalizacja punktu dostępu do sieci; typ przeglądarki, system operacyjny).

Nie wykorzystujemy tych danych osobowych zbieranych automatycznie do próby identyfikacji użytkownika i nie łączymy ich z opisanymi powyżej danymi osobowymi podanymi nam przez użytkownika.

Możemy również uzyskać dane osobowe użytkownika od stron trzecich (np. z profili mediów społecznościowych, jeśli użytkownik jest zalogowany za pomocą swojego konta w mediach społecznościowych).

4. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Spółkę – jako administratora danych – w następujących celach:

Podstawa prawna przetwarzania:

Podstawa prawna przetwarzania:

Podstawa prawna przetwarzania:

5. OKRES PRZEZ JAKI PIERRE FABRE PRZECHOWUJE DANE OSOBOWE

Zgodnie z ogólną zasadą, przechowujemy Twoje Dane Osobowe jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały one zebrane.
Zebrane logi połączeń będą przechowywane, pod warunkiem uzyskania Twojej zgody, przy użyciu plików cookie i innych trackerów używanych na naszej stronie internetowej, przez okres nie dłuższy niż trzynaście (13) miesięcy zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Pliki cookie” poniżej.

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym podmiotom:

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ale wyłącznie na zasadach dopuszczonych przez przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

8.1       Spółka zachowuje poufność, bezpieczeństwo oraz chroni dane osobowe Użytkowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami RODO, jak również przyjętymi przez Spółkę wewnętrznymi politykami i procedurami.

8.2       Spółka wdrożyła techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed utratą, nadużyciem, nieuprawnioną modyfikacją lub zniszczeniem. Takie środki obejmują m.in. szyfrowanie oraz odpowiednie procesy zarządzania dotyczące praw dostępu. Środki te zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń właściwych charakterowi danych osobowych, które podlegają ochronie.

9. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Korzystanie ze strony internetowej, jak również kontakt w innym celu ze Spółką są dobrowolne.

10. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

10.1    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Użytkownikom – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO – określone prawa, tj.:

10.2    W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. Spółka ma jednak możliwość kontynuowania przetwarzania danych osobowych w razie możności wykazania ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania mających charakter nadrzędny wobec interesów, praw oraz wolności Użytkowników lub jeśli będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10.3    W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest zgoda, przysługuje im prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10.4    Użytkownikom przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. COOKIES

11.1    Strona internetowa zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.

11.2    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej w jeszcze bardziej sprawny sposób. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

11.3    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka, jako operator strony internetowej.

11.4    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

11.5    W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Na naszej stronie internetowej używamy kilku rodzajów plików cookie do różnych celów. Te pliki cookie są znane jako: niezbędne pliki cookie, analityczne pliki cookie, marketingowe pliki cookie i funkcjonalne pliki cookie. Niektóre pliki cookie mogą być dostarczane przez stronę trzecią w celu zapewnienia dodatkowych funkcji na naszej stronie internetowej i są wymienione poniżej.

Lista plików Cookie

Plik cookie to niewielka część danych (plik tekstowy), którą witryna internetowa – gdy jest odwiedzana przez użytkownika – prosi przeglądarkę użytkownika o zapisanie na jego urządzeniu w celu zapamiętania informacji o użytkowniku, takich jak preferowany język lub dane logowania. Te pliki cookie są przez nas ustawiane i nazywane plikami cookie pierwszej strony (pliki cookie tej samej firmy). Do celów reklamowych i marketingowych stosujemy również pliki cookie innych firm – które pochodzą z innej domeny niż domena odwiedzanej strony internetowej. Dokładniej mówiąc, używamy plików cookie i innych technologii śledzenia do następujących celów:

Ściśle niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone w naszych systemach. Są one zazwyczaj ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, które sprowadzają się do zapytania o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działały. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Ściśle niezbędne pliki cookie

Podgrupa plików cookie

Pliki cookie

Stosowane pliki cookie

elugel.pl _dc_gtm_UA-xxxxxxxx Pierwsze

Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zapewnienie większej funkcjonalności i personalizacji. Mogą być one ustawione przez nas lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi zostały dodane do naszych stron internetowych. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, niektóre lub wszystkie te usługi mogą nie działać prawidłowo.

Funkcjonalne pliki cookie

Podgrupa plików cookie

Pliki cookie

Stosowane pliki cookie

Moove_gdpr_popup

Trzecie

Pliki cookie wydajności

Te pliki cookie umożliwiają nam zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają one ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po stronie. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane i tym samym anonimowe. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą stronę internetową.

Pliki cookie wydajności

Podgrupa plików cookie

Pliki cookie

Stosowane pliki cookie

www.elugel.pl __utmc , __utmz , __utmb , __utma , __utmt , s_xxxx , _utmv######### , Pierwsza strona
elugel.pl _gid , ga Pierwsza strona

Pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami

Te pliki cookie mogą być ustawiane przez naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, lecz opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i sprzętu internetowego. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, doświadcza mniej ukierunkowanych reklam.

Pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami

Podgrupa plików cookie

Pliki cookie

Stosowane pliki cookie

pl _fbp Pierwsza strona
youtube.com CONSENT, YSC, VISITOR_INFO1_LIVE Trzecie
www.facebook.com Trzecie

11.6    Zgodnie z prawem Spółka może przechowywać pliki cookies na urządzeniu Użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Do wszystkich innych rodzajów plików cookies Spółka potrzebuje zezwolenia Użytkownika.

11.7    Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

11.8    Spółka informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej, a nawet uniemożliwić jej prawidłowe funkcjonowanie.